بسم رب الخالق


فردا،اولین روز از18 سالگی ام خواهد بود!...
17تیر،17سال ازعمرم تمام میشود!...
شکرت خدایا!