بسم رب العشاق
سلام
دراینجا،دختری17ساله محجبه وحافظ قرآن(اگرخداقبول کند)مینویسد که عاشق است!...
عاشق زندگی طلبگی
وبرای رسیدن به آن بایدبجنگد!باکی بجنگد؟! با مادرش و اطرافیانش+با هوس خودش
برای رسیدن به آن باید مقابله کند!باکی مقابله کن؟! با رشدعقلی خودش
برای رسیدن به آن باید دردودل کند!باکی دردودل کند؟!باخدای خودش وخانم حضرت معصومه سلام الله علیها
برای رسیدن به آن باید مشورت وکمک بگیرد! باکی مشورت کند؟! با دوست مادرش،باکسی که شباهت های زیادی به اخلاق خانم حضرت زهرا سلام الله علیها دارد
برای رسیدن به آن باید هزاران بار در روز حسرت بخورد!چرا؟! چون درشهر قم ساکن است؛چون با هزاران هزارطلبه درسطح شهر،هرروز برخورد میکند؛چون پدرش استادبیشتر این طلاب است!...؛چون پدروبرادرش طلبه هستند؛چون حتی وقتی قدم درگلزار شهدا میگذارد،باهزاران ازاین عناوین روبرومیشود:طلبه شهید...؛چون همه دوستان صمیمی اش حالادیگر همسرطلبه هستند!....؛چون خیلی از طلاب به خواستگاری خواهرش می آیندو خواهرش ردّ میکند ولی خودش!...
 برای رسیدن به آن باید تلاش کند!برای چی تلاش کند؟ برای تغییرخودش+برای نذرونیازها+برای معشوق خدا بودن!
...
..
.
دراینجا،دختری مینویسد که عاشق است!...

مائیم و نوای بی‌نوائی

بسم‌الله اگر حریف مائی