وقتی رفتم توی سایت اعتکاف،همونجور که داشتم مشخصاتمو می نوشتم؛ناامید بودم ازاینکه اسمم دربیاد!
ولی خدالطف کردواسمم دراومد.
اما فراموشی مادرم باعث شدکه کارتمو نگیرم!
 دوشنبه ساعت8ونیم رفتم مسجد فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) تا ساعت 12و12دقیقه شب پشت درب بودم که بالاخره خدا به خاطرنام بانوی دوعالم ماروقبول کردورفتیم تو.
چشمام دنبال فاطمه.م.ح+فاطمه سادات.ه+فاطمه زهرا.س بود،بالاخره پیداشون کردم
خیلی خوشحال شدم،به فاطمه.م.ح چقدر رنگ صورتی و کرمی میومد!
برای دومین بارکه خواستم برم پیششون،میدونستم فاطمه سادات.ه ازمن فرارمیکنه و فرارهم کرد!!ههههه!اونم باسجده الکی...
بالاخره رو در رو شدیم و سلام کردیم!
نماز که خوندم،میخواستم جیغ بزنم که: آهاااااااییییی مردم ببینین!ببینید خدا،بشری اش را قبول کرده برای مهمونی!!
سحری،برنج و قیمه خوردیم و نیت اعتکاف کردیم!واااااااایییییییی انگارتموم دنیا برای من شده بود!!!!!!!!!
روزه رو شروع کردیم....بسم الله...
بالاخره تونستم فاطمه سادات.ه رو راضی کنم که برایم قرآن بخواند!چقدرخوب قرآن خواند...دلم بازمیخواد...خودمو خیلی نگهداشتم که گریه نکنم!
افطارکه خوردیم،فاطمه سادات.ه هم از سیبها خورد....چقدرخوب!!!!!!
اما...اما...
اما جای بد،خیییییییییییللللللللللللییییییییی بدش:
ساعت9ونیم بودکه دیدم نفسم تنگه...
به هلال احمرخبر دادم که اگه دارم میرم بیرون مسجد،جایزباشه و اعتکافم خراب نشه
یک کم توی حیاط با بانوان سرخ پوش هلال احمر:عاطفه و عطیه نشستم و بعدش برای اینکه نمیخواستم جابمونم،گفتم حالم خوبه ورفتم داخل اما طاقت نیاوردم وقتی از خوشحالی ،یه گوله بعض سرگلوت باشه،دیگه نمیشه نفس کشید!
بالاخره فشارم رفت 14و صورتم سیاه!
نمیخواستم اعتکافو از دست بدم....
نمیخواستم دوباره دوستام ازم خاطره بد داشته باشند...
نمیخواستم خوشحالی ای که خودمم تاچنددقیقه پیش داشتم،از اونا بگیرم ولی...
 ولی خانواده و خاله هام که تلفن برنداشتند،دیگه مجبورشدم به دوستام بگم ولی مواظب بودم به هیچ وجه فاطمه سادات.ه نیاد منو ببینه!
اماسرانجام مزاحم خانم م.ح شدم!اینقدر نگران شون کردم که صداشون میلرزید،اون موقع فقط به خودم لعنت فرستادم...
وقتی لرزکردموداشتم میرفتم،چندنفرپشت پنچره وایساده بودنو خانم فقیه میگفت:برید!
فقط داشتم می ترسیدم که دوستام باشن!....
میترسیدم...
ان شاءالله که نبوده باشن...
ولی به هرحال حس جاموندن خیللللللللیییییییی بده!
فاطمه.م.ح!خانم م.ح!فاطمه زهرا.س!سسسسسسسسسسسپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپاااااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسس!
دوستام!همون یک روز ونیم،خییییللللیییی خوش گذشت!