بسم رب العشاق
امروز،برای من فقط روز وداع کردنه
دقایقی پیش بامدرسه ودعا کردم،مدرسه ای که باجون ودل تزئین میکردمش و...مدرسه ای که مدیرش به همه ظلم کرد!...مدرسه ای که دیگه برنمیگردم داخلش...
بادوستان گلم ودعا کردم!...
مریم بتولی که میخواد برگرده پاکستان...
حاجی قربانی که میخواد بره سرخونه وزندگی متاهلی اش...
سراقی که میخواد ازاین به بعد ور دل آقاشون باشه ومطمئنم تاسال دیگه خبرشهادت سراقی میاد...
وخیلی از دوستان...

اما وداع اصلی با ماه رمضان است که...
ماهی که خیلیا توش به آرزوشون میرسن ولی من نرسیدم.........
مهمانی خدا رو،قدرندانستمو...


خخخخخخخخخخییییییلللللللللیییییییییییی التماس دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااا!!!!!!