بسم رب العشاق

نباید توی ایام شهادت آقاامام علی علیه السلام اینقدر خوشحال باشم ولی...
ولی دیروز رفتم حرم امام خمینی ره!
این همه لشکرآمده به عشق رهبر آمده!
پارسال،توی حیاط ماندم ولی امسال رفتم داخل خودحسنیه!
شاید70متر فقط ازشان دور بودم...ازکی؟!الان میفهمید

رهبرخوشگلم رو دیدم!بدون شیشه و پرده الکترونیکی!

ازاین زاویه دیدارکردم،یک مقداردورتر:



چقدررهبرم خوش قدوقامت بود!:


البته!دیروز بعدمراسم،حالم بد شدو...
دیروزسوار3تاازاین آمبولانس ها شدم!:





الحمدالله رب العالمین!