به نام خدا
شده تا حالا آرزوی مرگ خواهرتون رو بکنید؟
من آرزوی مرگ خواهرم رو دارم وبس!!!........
ان شاءالله بمیره!

نفرینش کردم از ته دل!