بسم رب الهادی

سلام کلیپ زیر را حتما مشاهده کنید!

کاش سربازش باشیم!...

https://as7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/011f89d3603a16aa286316c12a1e093a7563356-360p__44182.mp4