بسم رب الهادی
 
به نام خدایی که تمام جهان،ازاوست و به سوی اوست:انّا لله و انّاالیه راجعون

پویشی برای شناساندن موعود ادیان،سرور عالیمیان،منجی جهانیان،پیشوای آدمیان:
امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف!

دعوت میکنم ازشما  در اولین گام:

درموتور جستجو گر گوگل،5بار نام آقاامام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را جستجو کنید.

دنیا#باید#امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف#را#بشناسد!


تصویر مرتبط