بسم رب العشاق

تصویر مرتبط

به خدا دنیا رو نمیخوام بی ابالفضل
جنت الاعلا رو نمیخوام بی ابالفضل
بر سر زلفش اسیرم
من غلام و او امیرم
چه خوشه روزی هزار بار
من ابالفضلی بمیرم
به خدا دنیا رو نمیخوام بی ابالفضل
جنت الاعلا رو نمیخوام بی ابالفضل
کسی همتا شو ندیده
نه ندیده نه شنیده
چون خدا تنها تو عالم
یه ابالفضل افریده
به خدا دنیا رو نمیخوام بی ابالفضل
جنت الاعلا رو نمیخوام بی ابالفضل
خسته از جور زمونه
واسه عشقت دونه دونه
دختری کنج خرابه
با لب خونین میخونه
به خدا دنیا رو نمیخوام بی عمو جون
جنت الاعلا رو نمیخوام بی عمو جون