بسم رب الشهداوالصدیقین

سلام عمومجتبی!خوبید؟!
دوست صمیمی پدرم وعموحمیدم!سلام.کجایید؟
عمومجتبی!ببخشیدکه عمو صداتون میکنم!
عمو!کجایید؟کجایید که همرزم هایتان همگی دلتنگ هستند...
عمومجتبی!کجایید؟کجایید که سیدعلی خامنه ای دامت برکاته تنهاهستند...
شهید!کجاییدکه فتنه دارد میاید...
عمومجتبی!کجایید که منی که ادعای بسیجی بودن دارم،نمیتونم دیگه جلوی خانم عامری بایستم که راهیان نور...
عمومجتبی!دلم میخواد خودمودوستام،مثل شماوبابام وعموحمیدم،نیت دوستی هامون برای راه خدا باشد...دعامون کنیدعمو!
میدونم که چه جوری شماتوی این نیت،شهیدشدی و عموحمیدم جانبازشد،بابام ماند تابالباس روحانیت،دین راتبلیغ کند...
عمومجتبی!دعامون کنید که منودوستام هم مثل شما شهید بشیم!...
عمومجتبی!داداشم رویادتون میاد؟الان یه بچه داره که دقیقا اسمش مجتبی است...
عمومجتبی!دلم گریه میخواد از دست خودم که حتی اینقدر بدم که خدا حتی آرزوی(اللهم اغننی بحلالک عن حرامک)روهم بهم نمیده چه برسه به شهادت؟!
عمومجتبی!جاموندیم از قافله تون...
عمومجتبی!عموم وداداشم وبابام،زمزمه دلشون هس:رفتند رفیقای صمیمی،موندیم باحسرت قدیمی...
عمومجتبی!دعاکنید مادرم راضی بشه به آرزوم+رفتنم به گلزارشهدا...
خیلی سخته...تنهاباشی...
عمومجتبی!این عکستون خیلی جذاب بود برام...عکسهایی که باعموحمیدم گرفتین،آتیش میزند بردل...