بسم رب العشاق


اشک‌هـای قم

بـه خیابانهای اندوه می ریزد

همراه با متون فقاهت پسکوچه هـای ماتم

نوحه میخوانند، بانویی از جنس بهار

کوچ میکند و پرستوها را در غربتی پیوسته میگذارد

وفات فاطمه معصومه«س» تسلیت باد

متن و اس ام اس وفات حضرت معصومه (س) + عکس تسلیت برای وفات حضرت معصومه