سلام بقیه الله!سلام جان جهان!ببخشید که نمیدانیم کجایید؟!بعد،گریه هایمان از یعقوب (که میدانست یوسفش کجاست؟!)،کمتر است...
ام ذی طوی؟!...
آقاجان!ببخشید که ابوالفضل و علی اکبر(علیهم السلام) شما نشدیم...
آقاببخشید که شما اشک میریزید برای ما ولی ما برای دنیا اشکامون روخرج میکینیم!...
آقای من!سرورم!بیایید که جهان شمارامی طلبد...زمان،هرصدم ثانیه اش برای صاحبش میزند اما...
بسیاری ازمادران جهان که سرورشان خانم حضرت فاطمه زهراسلام الله علیهاهستند،چشم انتظار این هستند که شما انتقام خون های فرزندان شان رابگیرید...
مولایم بیاکه سنت های پست وبی ارزش،سنت های دوراز گوهرتعقل؛رواج یافته است...آقایم!همین سنت ها جامعه رابه فسادکشیده است...همین سنت ها،سنت متعالی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم رادرجامعه ازبین برده است...
آقاجان!راستش دارم میسوزم...
فدایتان شوم!دعایمان کنید... السَّلامُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّهَ اللَّهِ فی اَرْضِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا وَعْدَ اللَّهِ الَّذی ضَمِنَهُ