بسم رب العشاق


میشود آیا کمے سطحے
تر نگاهمان کنید...⁉ ️

عمق نگاهتان مے کُشَد
ما را از خجالت...
شهداشرمنده_ایم

#شهدا_همیشه_نگاهی