بسم رب الرحمن
سلام آقاجان!
خوبید؟!
من که فقط گناه بلدم...
آقاجان!خیلی وقت است که نیامدم خدمتتان جمکران...
خدابهم توفیق پنجشنبه ها+جمعه ها روداد...امامن...
آقاجان!
به کمک خدا ودعای شما،سوریه و عراق آزادشد...آقاجان!جان جانان!بچه های یمن...فلسطینی...برمه...
آقاجان!هفته ای دوبار...شما برای ما دعامیکنید...اماماچه؟!!!!!!!!
آره من که خیلی دعامیکنم...میدونیدچه جوری؟!دروغ ونگاه و غیبت و..بااینا دعامیکنم نیایید...خاک برسرمن که...
آقا!یکی ازدوستانم گفت:رفتیدبه خوابش و اون باشما همقدم شده...
زودتربیایید!قلب جهان!...
رهبرم!یه کاری کنید نشم دلیل طول غیبت تون...
آقاجان!این مجوز رابدهید تا پیاده خدمت برسم...
صاحب زمان!2تادختریم که آرزوی کامل شدن دینمان راداریم...اماوالدین...
مولایم! تحمل حضور طلبه هاراندارم...
وقتی رفتم کربلا...جلوی ظریح گفتم:آقا!آرزویم...
بگذارید بیافتم به پایتان...
قلب جهان!جانشین شما،سیدعلی خامنه ای مدظله العالی را دعافرمایید...ولی فقیه ام،عصابدست است...
آقا!بیایید!...
دلم شمارامیخواهد...