بسم رب العادل
 ازحالاگناهمو کم میکنم
از حالا توبه محکم میکنم!...
سلام او!
یادتونه شعر بالا را؟!
خواستم بگم شماهم منو باید ببخشید که با گناهم باعث این شدم که خدا بهتون جواب منفی بده!...باید ببخشید تا خدا منو ببخشه!
از چشمات خلوص نیت میخوام!...
همون گناهی که بهتون نگفتم،کارمونو ساخت!
وگرنه بااون همه شباهت خانوادگی و شخصی، بااون همه نشانه؛خدابگه:نه!...
نمیدونم بازم میرید جمکران یا نه؟!ولی اگه رفتید،التماس دعا!
خدانگهدار