بسمه‌تعالی
سلام و درود حق بر این شهید پرافتخار و سرافراز که در حساسترین و خطیرترین لحظه‌ی زندگی، نماد حق پیروز و آشکار در برابر باطل رو به زوال شد.
سلام خدا بر او که با جهاد مخلصانه و شهادت مظلومانه، خود را و همه‌ی ملت خود را عزیز کرد.

پ.ن:زمانی که داشتم این پست رومیذاشتم،صدای نوجوانی شهیدحججی رادرحال مداحی گوش میگردم...+اللهم الرزقناالشهادته...