به نام خالقم
امروز داشتم صوت های مختلفی رو گوش میکردم توی راه روستامون ب شهرساری.صوتها:
۱-سخنرانی آقای فرحزاد که درباره خدا بود
۲-مداحی اباصالح!التماس دعا
۳-سرودی که نزد رهبرم خوانده شد
۴-مداحی آ.نریمانی که برای طلب شهادت بود

خدا
آقاامام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف
رهبرم سیدعلی خامنه ای
شهدا
چه تناسب قشنگی!از شهدا که بگیریوبری بالا،هرکی سرباز قبلیه تا آقا امام زمان عج که سرباز خداهستند!
ان شاءالله سرباز رهبرمون باشیم!